Slide

Ympäristöohjelma

Huolehdimme ympäristöstämme

Miksi:
Panostamme toimintamme ympäristöystävällisyyteen, koska haluamme kantaa vastuumme luonnon ja kulttuuriympäristön suojelemisesta. Olemme vakuuttuneita siitä, että jokaisen yrityksen ja yksilön panos on tärkeää.

Liiketoiminnan harjoittaminen ympäristöystävällisesti ja kulttuuriympäristöä ylläpitäen on Krapille strateginen valinta. Ympäristöystävällinen toiminta vähentää luonnon kuormittamista ja on samalla liiketaloudellisesti järkevää. Tavoitteenamme on toteuttaa vastuullista liiketoimintaa huomioiden toimintamme taloudellinen kannattavuus ja kilpailukyky unohtamatta toimintamme ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Miten:
Olemme rakentaneet Krapin oman ympäristöohjelma ja kriteeristön. Toimenpidekirjamme sisältää 276 kpl yhdessä sovittua luontoa säästävää ja kestävää kehitystä edistävää ohjetta ja toimintamallia.

Ympäristötekomme:
Teemme vuosittain enakkoon suunniteltuja ympäristötekoja meitä ympäröivän kulttuuriympäristön vaalimiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Krapin ympäristöjulistus

Miksi:
Panostamme toimintamme ympäristöystävällisyyteen, koska haluamme kantaa vastuumme luonnon ja kulttuuriympäristön suojelemisesta. Olemme vakuuttuneita siitä, että jokaisen yrityksen ja yksilön panos on tärkeää.
Liiketoiminnan harjoittaminen ympäristöystävällisesti ja kulttuuriympäristöä ylläpitäen on Krapille strateginen valinta. Ympäristöystävällinen toiminta vähentää luonnon kuormittamista ja on samalla liiketaloudellisesti järkevää. Tavoitteenamme on toteuttaa vastuullista liiketoimintaa huomioiden toimintamme taloudellinen kannattavuus ja kilpailukyky unohtamatta toimintamme ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Ympäristövastuullisuus on päivittäisen toimintamme vihreä lanka, joka huomioidaan kaikissa prosesseissamme. Haluamme tarjota vieraillemme mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja samalla kaikin puolin laadukkaita palveluita. Palveluistamme tulee voida nauttia ekologisella omallatunnolla. Ajatuksemme on, että ympäristöystävällisten palveluiden tuottaminen on hyvää palvelua. Kannustamme myös vieraitamme osallistumaan ympäristövastuun kantamiseen.

Pyrimme aina tunnistamaan toimintamme ympäristövaikutukset ja kuluttamaan luonnonvaroja mahdollisimman vähän. Tiedostamme, että kestävän kehityksen näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää miettiä miten energiaa, raaka-aineita ja hyödykkeitä käytetään ja kierrätetään.

Luonto ja sen monimuotoisuuden säilyminen on meille hyvän omantunnon ja järjen asia. Rakastamme meitä ympäröivää luontoa ja haluamme pitää siitä huolta. Perintönä saamamme kulttuuriympäristö on meille tärkeä ja liiketoimintamme perustaa.

Miten:
Olemme rakentaneet Krapin oman ympäristöohjelma ja kriteeristön. Toimenpidekirjamme sisältää 276 kpl yhdessä sovittua luontoa säästävää ja kestävää kehitystä edistävää ohjetta ja toimintamallia.
Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että toiminnastamme syntyy mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Käytämme raaka-aineet monipuolisesti hyödyksi, kierrätämme ja kunnostamme kalusteita, rakennuksia, koneita ja välineitä. Minimoimme hävikin syntyä sekä puhdistusaineiden käyttöä. Työskentelemme niin, että energian- ja vedenkäyttö on mahdollisimman pientä.
Kannustamme asiakkaamme osallistumaan ympäristötavoitteisiimme Krapilla käynnin aikana. Haluamme tarjota vieraillemme vaivattoman tavan nauttia ravintola-, majoitus- ja kulttuuripalveluista ympäristöystävällisesti.

Suunnittelemme toimintamme niin, että raaka-aineet käytetään tarkasti hyväksi ja jäljelle jäävä hävikki on mahdollisimman pientä. Väistämättä syntyvän ylijäämän lahjoitamme hyväntekeväisyyteen mahdollisuuksien mukaan. Jätteet lajittelemme uusiokäyttöön olemassa olevien suositusten ja lakien mukaisesti.
Suosimme energiaratkaisuissamme uusituivaa energiaa. Huollamme ja säädämme lämmitys- ja vesikalusteemme säännöllisesti.

Painotamme hankinnoissamme laatua, kestävyyttä, kotimaisuutta, paikallisuutta ja ekologisuutta. Ostamme raaka-aineita, tarvikkeita ja palveluita paikallisilta yrittäjiltä ja lähituottajilta.